تبلیغات
تنهایی - به سلامتی همه


تنهایی

تنهایی بهتر از با هركسی بودنه

                                                                به سلامتی درخت!
                                                   نه به خاطر میوش به خاطر سایش

                                                                به سلامتی دیوار!
                        نه به خاطر بلندیش واسه اینكه هیچ وقت پشت ادم رو خالی نمیكنه

                                                                 به سلامتی دریا!
                                               نه به خاطر بزرگیش واسه یه رنگیش

                                                               به سلامتی سایه!
                                              كه هیچ وقت ادم رو تنها نمی زاره

                             به سلامتی كسایی كه دوسشون داریم و اونا نمی دونن !

                                                             به سلامتی نهنگ!
                                                         كه گنده لات دریاست

                                                           به سلامتی زنجیر!
                             نه به خاطر اینكه درازه به خاطر به هم پیوستگیش

                                                       به سلامتی كرم خاكی!
                                                      به خاطر خاكی بودنش  

                                                    به سلامتی پل عابر پیاده! 
                                       كه هم مردا هم نامردا از روش رد میشن

                                                            به سلامتی گاو!
                                                       كه نمیگه من  میگه ما     

                                                        به سلامتی عقرب!
                                                     كه به خواری تن نمیده 

                                                    به سلامتی سر نوشت !
                                              كه نمیشه او نو از سر نوشت
                                    
                                                 به سلامتی سیم  خار دار!
                                                         كه پشت و رو نداره              
                                                                          

نوشته شده در 1389/12/23 ساعت 17:10 توسط |بهنام |نظرات |


قالب وبلاگ : فقط بهاربیست