تبلیغات
تنهایی - من با تو هرگز


تنهایی

تنهایی بهتر از با هركسی بودنه

                                      سلام ای بی وفا. ای بی ترحم
                                      سلام ای خنجر حرفای مردم
                                       سلام ای اشنا با رنگ خونم
                                      سلام ای دشمن زیبای جونم
                                      بازم نامه میده با سطر قرمز
                                   اخه این بار شده من با تو هرگز
                                        نمیخوام حالتو حتی بدونم
                                        تعجب می كنی اره همونم
                                    همونی كه زمونی قلبشو باخت
                            همونی كه از تو یك بت . یك خداساخت
                                 همونی كه برات هر لحظه می مرد
                             همونی كه اسمتو بی جون نمی برد
                                        همونم كه می گفتم نازنینم
                                              بمیرم اما اشكاتو نبینم
                                     همون كه دست تو مهر لباش بود
                                       اگه زانو نمی زد غم باهاش بود
                                         حالا اروم نشستم روی زانوم
                                    ولی دیگه گذشت اون حرفا خانوم
                                           تعجب می كنی اره عجیبه
                                می خوام دور شم ازت خیلی غریبه
                                         خیال كردی همیشه زیر پاتم
                                         با این نامردیات بازم باهاتم
                                       برات كافی نبود حتی جوونیم
                                        تموم شد اره گم شد مهربونیم
                                       دیگه هرچی كشیدم بسه دختر
                                         نمیبینیم همو این خوبه بهتر
                                       دیگه بسه برام هرچی كشیدم
                                       فریبی بود كه من از تو ندیدم؟
                                    دروغی هست نگفته مونده باشه؟
                                      كسی هست تو خیال تو نباشه؟
                                       عجب حتی دریغ از یك محبت
                                      دریغ از یك سر سوزن صداقت
                                           دریغ از یك نگاه عاشقونه
                                          دریغ ازیك سلام بی بهونه
                                   نه نفرینت چرا این رسم ما نیست
                                    اگر چه این چیزا درد شما نیست
                                      گل بیتا چرا اخمات تو هم شد؟
                                      چیه توهین به ذات محترم شد؟
                                      دیگه كوتاه كنم با یك خدا حافظ
                                      كه عشق ما رسید به سد هرگز

نوشته شده در 1390/01/1 ساعت 00:00 توسط |بهنام |نظر دهید |


قالب وبلاگ : فقط بهاربیست